Het werk van Roger Raveel

Muurschilderingen in de keldergangen van het oude kasteel van Beervelde

Aan de basis van de muurschilderingen lagen twee feiten:

  1. Graaf Charles de Kerchove de Denterghem had drie zonen. Halverwege de golden sixties waren zij ongeveer zestien tot twintig jaar oud en ze wilden over een eigen recreatieruimte beschikken om er hun vrienden en kennissen te ontvangen. Voor dat doel waren de oude kelders uitstekend geschikt. Vader Charles was ermee akkoord en hij was zelfs bereid om zijn steentje bij te dragen. "'t Leven is een spel" zei hij en hij zou er zelf in meespelen.
  2. Op een dag bezocht Graaf Charles te Brussel een tentoonstelling, in het Paleis voor Schone Kunsten, van het werk van Roger Raveel. Hij was geboeid door de thema's en de voor die tijd ongewone en frisse werkwijze van de kunstenaar. Er ging een lichtje op bij de graaf die zijn zonen en hun vrienden wilde winnen voor het schone van de kunst. Zo ontstond het idee om een deel van de wand in de keldergang te laten beschilderen. De graaf zag in Raveel de geschikte man.

Bij de eerste samenkomst in Beervelde, op 3 mei 1966, stelde Raveel voor om de keldergangen volledig te beschilderen in samenwerking met drie jonge en geestesverwante kunstenaars: Raoul De Keyser, Etienne Elias en Reinier Lucassen. De graaf ging hiermee akkoord. Ook hij had welomlijnde wensen en in samenspraak met de kunstenaar kwamen volgende imperatieven in verband met de uitvoering uit de bus:

  • De bezoekers van de kelder moeten de indruk hebben dat ze vertoeven midden in het kunstwerk, waardoor ze over de mogelijkheid beschikken om zelf actief deel te nemen aan de kunst. Een schilderij is een tweedimensionaal tafereel. Hier worden de keldergangen in hun geheel betrokken in de muurschilderingen. De kunstenaars gebruiken de breedte. Maar er is meer, zij voegden er een vierde dimensie aan toe, nl. de betrokkenheid van de bezoeker waardoor deze verplicht is zich in te leven in het kunstwerk en waar ze wel degelijk in geslaagd zijn.
  • Door optische effecten moet de indruk worden gewekt dat de gangen er ruimer uitzien dan in werkelijkheid.
  • De schilderingen moeten een harmonieus geheel vormen met het park. Vanuit gelijk welke plaats in de gang moet men een fragment van het domein kunnen waarnemen.

Raveel krijgt de volledige vrijheid en begint met de realisatie van het project op 2 september 1966. Het werd voltooid in maart 1967.

 

De rondleiding Raveel is enkel voor groepen en wordt verzorgd door onze vaste gids.

Het maximum aantal personen per rondleiding bedraagt 15. Grotere groepen worden opgesplitst. De rondleiding duurt ongeveer 30 minuten.

  • Voor een groep van minder dan 15 personen is de prijs € 150
  • Voor een groep van 15 à 30 personen (2 gidsen) is de prijs € 220
  • Voor een groep van 30 à 45 personen (3 gidsen) is de prijs € 290

Tijdens de wintermaanden stellen wij de mogelijkheid voor om het bezoek aan te vullen met een korte inleiding en duiding in het Park van Beervelde (duur 30 minuten).

  • Voor een groep van minder dan 15 personen (1 gids) is de prijs € 55
  • Voor een groep van 15 à 30 personen (twee gidsen) is de prijs € 80

Er is uiteraard ook de mogelijkheid om deze rondleiding te combineren met een gegidste wandeling door het Park.

Meer info:

 

Raveel in De Standaard 8 januari 2021